PURKUTYÖT

Jätä työläät purkutyöt meille. Hoidamme myös purkujätteet pois työmaalta ja voit aloittaa uuden rakentamisen ilman huolia.
Tilaa kaikenkokoiset purkutyöt meiltä.

  • Rakennusten purku
  • Siltojen erikoispurkutyöt
  • Käännettyjen kattojen ja kansien purkutyöt

Mitä Purkutyö tarkoittaa?

Rakennusten purkutyöt ovat työläs vaihe rakentamisessa.  Purkutyöt tarkoittavat rakennuksen tai rakenteen tuhoamista, purkamista ja poistamista. Purkutyö tehdään usein uuden rakentamisen mahdollistamiseksi, ja siihen voi sisältyä mitä tahansa yksittäisen rakennuksen poistamisesta laajamittaiseen työmaan raivaukseen.

Purkutöiden aikana on tärkeä huomioida sen purkujätteen kierrätys, joka voidaan käyttää uudelleen rakentamisessa. Tällaisia voivat olla tiili, betoni, metalli ja muut jätteet, jotka voidaan kerätä paikan päällä ja lajitella uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. On myös tärkeää varmistaa, että kaikki vaaralliset materiaalit poistetaan turvallisesti ennen purkamista.

Purkutyöt vaativat paljon suunnittelua, ja ne olisi aina annettava kokeneiden ammattilaisten tehtäväksi, jotka ymmärtävät tämäntyyppiseen työhön liittyvät monimutkaiset seikat.

Purkutyön toteutus ja valvonta

Purkutöiden suorittaminen ja valvonta on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua. Purkutyön vaiheisiin kuuluu tyypillisesti alueen valmistelu purkamista varten, rakenteen purkaminen, jätteiden hävittäminen ja alueen palauttaminen alkuperäiseen tilaansa.

On tärkeää, että purkutöiden valvonnasta vastaavat kokeneet ammattilaiset, jotta voidaan varmistaa turvallisuus ja paikallisten säännösten noudattaminen. Purkutyön aikana huomioon otettavia asioita ovat muun muassa asianmukaisten turvallisuusprotokollien noudattaminen, pöly- ja meluhaittojen hallinta, läheisten rakenteiden suojaaminen vaurioilta ja vaarallisten materiaalien hallinta.

Purkutyötä koskevat säännöt vaihtelevat paikallisten säännösten mukaan, mutta yleensä niihin kuuluu lupien hankkiminen ennen hankkeen aloittamista, kaikkien turvallisuusohjeiden noudattaminen, jätemateriaalien asianmukainen hävittäminen ja sen varmistaminen, ettei naapurikiinteistöille aiheudu vahinkoa.

Tarkempaa tietoa purkamisesta Ympäristöhallinnon sivuilta.

Purkutyöt – Usein kysytyt kysymykset

Mitä tulee huomioida ennen purkutöiden aloitusta?

Purkaminen voi olla hankala prosessi, ja purkamiseen liittyy monia kysymyksiä. Ennen purkamista on tärkeää arvioida hankkeen koko, mahdollisia turvallisuusongelmia, kiinteistölle pääsyä ja sitä, mitä lupia tarvitaan. On myös tärkeää ymmärtää, mitä materiaaleja purkutöistä syntyy ja kuinka kauan purkutyö tulee kestämään. Lisäksi monet kunnat vaativat purkutöihin erityislupia; on tärkeää tutkia paikalliset määräykset ennen purkuhankkeen aloittamista.

Mitä tulee huomioida purku-urakan jälkeen?

Purkutyön päätyttyä on pohdittava, miten purkujäte poistetaan työmaalta, miten vaarallinen jäte käsitellään asianmukaisesti ja voidaanko purkujätettä kierrättää.

Teemme purkutöitä Uudenmaan alueella. Purkukalustomme on tehnyt urakoita mm. seuraavilla paikkakunnilla: Kerava, Tuusula, Järvenpää, Vantaa, Espoo, Sipoo ja Helsinki.